Kielo 2015A/W

Photographer:Chenche Kai

Designer:Yuta Yajima ,Erika Mizuno
hair: Shinya Fukami
make:RINO
Model: Nozomu(image)山田亮平(image)YUAN(bellona)
Using Format