War and game

Photographers:A Yuan Chang

Model:Paula

Hair:Noreen Wu

Makeup:Noreem Wu

Styling:Monfi Lin

Using Format